Inscripcions

70€

1ªsetmana

65€

2ª setmana i següents,
2on. germà i famílies nombroses

SI ETS DEL CP RIUDEBITLLES

60€

2a. setmana i següents, germans i fam.nobroses 55€

~

Casal Primavera 2025

~

Casal Hoquei Nadal 2024